Sebastian Unrau | Maksim Sislo

Tarieven en vergoedingen

Individuele therapie

Afhankelijk van de aard van het behandelgesprek en de omvang van jouw klachten duurt een therapiesessie bij Best Practice 45 of 60 minuten. Dit wordt van tevoren met jou afgestemd. Het tarief voor een individuele therapiesessie van 45 minuten met een GZ-psycholoog is voor 2024 vastgesteld op €135,89 door de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZa. Voor een individuele therapiesessie van 60 minuten wordt €161,46 gerekend. Als er diagnostiek gedaan wordt, zoals bijvoorbeeld tijdens de intake of wanneer er psychologisch onderzoek nodig is, dan is het uurtarief voor 2024 op €183,44 vastgesteld vanwege de verslaglegging en uitwerktijd buiten het consult om, die hiermee gepaard gaat.

Best Practice heeft met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten voor 2024: Menzis (waaronder Anderzorg, HEMA en VinkVink); ASR (waaronder Ditzo); Zorg en Zekerheid; Salland; DSW (waaronder Stad Holland, InTwente); Zilveren Kruis (including Achmea, FBTO, Interpolis, Pro Life, De Friesland). De vergoeding via deze zorgverzekeringen is volledig en de declaratie wordt rechtstreeks met de zorgverzekeraar afgehandeld.

Met de overige zorgverzekeraars zijn (vooralsnog) geen contracten afgesloten, dus het is belangrijk dat je nagaat wat vanuit jouw zorgverzekering de financiële gevolgen voor jou zijn als je voor een ongecontracteerde zorgverlener kiest.

Afhankelijk van de zorgverzekering, die jij hebt afgesloten, krijg je de kosten volledig vergoed of wordt er van het landelijk vastgestelde uurtarief tussen de 65% en 85% vergoed. Heb je een restitutieverzekering met vrije keuze dan wordt psychologische zorg door een zorgverlener naar eigen keuze 100% vergoed. In 2024 laten diverse verzekeraars hun restitutieverzekering vervallen. Bij een naturaverzekering wordt een percentage vergoed. Het begrip vrije keuze binnen een polis houdt niet automatisch volledige vergoeding in voor ongecontracteerde zorgverleners; het gaat om de soort verzekering: natura of restitutie.

Wanneer bij een naturaverzekering de zorgverzekeraar een percentage van het landelijk vastgestelde uurtarief als declarabel aanhoudt, dan betaal je het overige percentage van de kosten zelf. Dit bedrag zal in 2024 tussen de €20,- en €70,- per sessie vallen, afhankelijk van jouw verzekering en afhankelijk van het soort sessie. Hier wordt samen met jou naar gekeken voorafgaand aan de start van de behandeling.

Ieder jaar wordt jouw eigen risico ingehouden wanneer je zorg ontvangt. Ook wanneer dit psychologische zorg betreft. De hoogte van jouw eigen risico hangt af van wat jij als eigen risico hebt ingesteld. Het minimum aan eigen risico in 2024 is €385,- en dit bedrag wordt ook bij kortdurende psychologische behandelingen veelal volledig aangesproken.

De factuur van Best Practice zal maandelijks rechtstreeks aan jou gestuurd worden en jij dient deze eerst zelf aan de praktijk te voldoen. Vervolgens kan je de nota indienen bij jouw zorgverzekeraar om het deel waar jij vergoeding voor ontvangt te declareren.

Seksuologie

Voor de behandeling van seksuologische problemen worden de hierboven genoemde tarieven en betalingswijze gehanteerd. Behandeling van seksuologische klachten worden overwegend niet vanuit de basisverzekering vergoed, tenzij de klachten direct samenhangen met of voortkomen vanuit ander psychische klachten, zoals trauma, genderdysforie of medische aandoeningen. Een aantal zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten voor seksuologische zorg vanuit de aanvullende verzekering. Ga eventueel met een online zorgvergelijker na welke zorgverzekeraars een vergoeding bieden vanuit hun aanvullende verzekering. Het aantal sessies, dat nodig wordt geacht, wordt na de intake in overleg afgestemd.

Relatietherapie

Relatietherapie wordt overwegend niet vanuit de basisverzekering vergoed. Een sessie met partner of familielid in het kader van relatietherapie duurt 75 minuten. Het tarief voor 75 minuten relatietherapie (met maximaal twee personen) is op €198,72 vastgesteld. Hierbij wordt het tarief van de NZa gehanteerd, echter geldt voor relatietherapie dat het niet vrijgesteld is van BTW. Er wordt dus nog 21% BTW in rekening gebracht. Bij een enkele zorgverzekeraar wordt relatietherapie deels vanuit een aanvullende verzekering vergoed. Ga eventueel met een online zorgvergelijker na welke zorgverzekeraars een vergoeding bieden vanuit hun aanvullende verzekering. Het aantal sessies, dat nodig wordt geacht, wordt na de intake in overleg afgestemd. De betalingswijze verloopt als hierboven vermeld.

Onverzekerde prestaties (OZP)

Voor sommige psychologische problemen heb je geen recht op dekking voor de geboden zorg vanuit de zorgverzekering, bijvoorbeeld in geval van bepaalde aanpassingsproblemen, slaapproblemen of burn-out klachten. Het feit dat er geen vergoeding geldt vanuit de zorgverzekering, neemt niet weg dat de klachten duidelijk belemmerend kunnen zijn. Ga in geval van werk-gerelateerde klachten na of jouw werkgever de behandeling (deels) kan vergoeden. Bij sommige lichte en kortdurende klachten kan de Praktijkondersteuner GGZ van de huisartsenpraktijk hulp bieden, die binnen de basisverzekering valt. Wanneer je twijfelt of jouw klachten vanuit de zorgverzekering vergoed behandeld kunnen worden, neem gerust contact met mij op. Tijdens de telefonische screening en eventueel op basis van een intake kan ik deze vraag beantwoorden. De intake wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het tarief voor onverzekerde prestaties is door de NZa voor 2024 nog niet bekend gemaakt. De betalingswijze verloopt als hierboven vermeld.

Annuleren

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Binnen 24 uur wordt er ongeacht de reden van annulering een tarief van €65,- in rekening gebracht. Een afspraak niet nakomen zonder annulering wordt volledig in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet verhaald worden op de zorgverzekering en worden middels een aparte factuur afgehandeld.